Продължете към съдържанието

Обучения за учители

Квалификационни обучения за кредити за педагогически специалисти

Партньорството на SoftUni Kids със Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ има за цел да обучи педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Партнираме си с Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ), за да предложим най-актуалните теми, с които всеки преподавател да подобри методите си на обучение и да гарантира интересно, ангажиращо и приложимо в работна среда образование за своите ученици.

Обучителни теми

Интегриране на проектно-базирано обучение в занимания по роботика

Планиране на СТЕМ уроци с използване на микроконтролери

Използване на блоково програмиране в мултидисциплинарна работа по природни науки

Повишаване на мотивацията за учене на учениците, чрез използване на интерактивни СТЕМ подходи

Как да развивам умения на 21 век, чрез занимания по програмиране?

Киберсигурност и защита на личните данни при обучение в дигитална среда

Практическо обучение за педагогически специалисти, с работа под супервизия

Изграждане на ангажирани родителски общности в детската градина

Използване на геймификация като метод за повишаване на ангажираността на децата в детската градина

Методи за мултисензорно развиващо обучение в детската градина

За запитвания и цени

Моля попълнете формата по-долу и ще се свържем с вас.