Продължете към съдържанието

За SoftUni Kids

SoftUni Kids е инициатива на СофтУни, която предлага обучения по програмиране за деца в цялата страна, както и в чужбина. Тя е насочена към деца и младежи на възраст между 6 и 18 години, провеждайки обучения, насочени към професиите на бъдещето – програмиране, роботика и електроника, дизайн и анимация. За да може всеки наш млад курсист да се докосне до процеса на създаване чрез нови технологии, нашият екип от методолози разработи иновативен подход на учене чрез създаване, постоянна работа в екип и активно взаимодействие между участниците в групите ни. В основата на учебните ни планове са игрите и насоченото откривателство, като естествен начин за придобиване на знания и умения и усвояване на ключови компетенции, за да бъдат успешни децата в 21-ви век.

Именно натрупаният опит през последните осем години в работата с технологии и преподаването на деца и младежи ни дава увереност, че имаме с какво да подпомогнем българските учители в образователните предизвикателства, пред които са изправени в ежедневната си работа. Всички наши теми за обучение на педагогически специалисти са разработени с мисъл за приложност и практичност.

За проекта

Партньорството на SoftUni Kids със Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ има за цел да обучи педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.

Партнираме си с Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ), за да предложим най-актуалните теми, с които всеки преподавател да подобри методите си на обучение и да гарантира интересно, ангажиращо и приложимо в работна среда образование за своите ученици.

Формати на обученията: изцяло и частично присъствени, уебинари както и изнесени обучения.